CHF - BYR

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFประเทศเบละรูเซียรูเบิล ( BYR )


สกุลเงิน BYR (ประเทศเบละรูเซียรูเบิล) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Belarus , Belarus

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด BYR