CHF - BZD

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFดอลลาร์เบลีซ ( BZD )


สกุลเงิน BZD (ดอลลาร์เบลีซ) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Belize , Belize

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด BZD