CHF - CAD

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFดอลลาร์แคนาดา ( CAD )


สกุลเงิน CAD (ดอลลาร์แคนาดา) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Canada , Canada

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CAD