CHF - DKK

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFKrone เดนมาร์ก ( DKK )


สกุลเงิน DKK (Krone เดนมาร์ก) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Denmark , Denmark , Faroe Islands , Greenland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด DKK