CHF - FKP

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFหนังสือของฟอล์ก ( FKP )


สกุลเงิน FKP (หนังสือของฟอล์ก) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Falkland Islands , Falkland Islands

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด FKP