CHF - GEL

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFลารี่ ( GEL )


สกุลเงิน GEL (ลารี่) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Georgia , Georgia

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด GEL