CHF - GHS

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFCedi กานา ( GHS )


สกุลเงิน GHS (Cedi กานา) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Ghana , Ghana

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด GHS