CHF - GYD

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFดอลลาร์กายอานา ( GYD )


สกุลเงิน GYD (ดอลลาร์กายอานา) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Guyana , Guyana

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด GYD