CHF - HNL

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFLempira ( HNL )


สกุลเงิน HNL (Lempira) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Honduras , Honduras

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด HNL