CHF - ILS

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFเชเกลอิสราเอลใหม่ ( ILS )


สกุลเงิน ILS (เชเกลอิสราเอลใหม่) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Israel , Israel

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด ILS