CHF - JPY

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFเยน ( JPY )


สกุลเงิน JPY (เยน) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Japan , Japan

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด JPY