CHF - KYD

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFดอลลาร์หมู่เกาะเคย์ ( KYD )


สกุลเงิน KYD (ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Cayman Islands , Cayman Islands

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด KYD