CHF - MMK

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFจ๊าด ( MMK )


สกุลเงิน MMK (จ๊าด) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Myanmar , Myanmar

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด MMK