CHF - MOP

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFPataca ( MOP )


สกุลเงิน MOP (Pataca) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Macau , Macau

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด MOP