CHF - NZD

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFดอลลาร์นิวซีแลนด์ ( NZD )


สกุลเงิน NZD (ดอลลาร์นิวซีแลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Cook Islands , Cook Islands , Niue , New Zealand , Pitcairn Islands , Tokelau

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด NZD