CHF - PKR

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFเงินรูปีของปากีสถาน ( PKR )


สกุลเงิน PKR (เงินรูปีของปากีสถาน) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Pakistan , Pakistan

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด PKR