CHF - SGD

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFดอลลาร์สิงคโปร์ ( SGD )


สกุลเงิน SGD (ดอลลาร์สิงคโปร์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Singapore , Singapore

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด SGD