CHF - VND

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFดง ( VND )


สกุลเงิน VND (ดง) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Vietnam , Vietnam

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด VND