CHF - VUV

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFVatu ( VUV )


สกุลเงิน VUV (Vatu) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Vanuatu , Vanuatu

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด VUV