CHF - WST

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFTala ( WST )


สกุลเงิน WST (Tala) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Samoa , Samoa

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด WST