CHF - XOF

เลือกสกุลเงิน :

Application

โปรแกรมประยุกต์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ( CHF )


สกุลเงิน CHF (ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Liechtenstein , Liechtenstein , Switzerland

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด CHFฟรังก์ CFA -- BCEAO ( XOF )


สกุลเงิน XOF (ฟรังก์ CFA -- BCEAO) เป็นสกุลเงินของประเทศนี้ Benin , Benin , Burkina Faso , Ivory Coast , Guinea-Bissau , Mali , Niger , Senegal , Togo

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทั้งหมด XOF