เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Oct)
(22 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 10
ละติจูด
-17.32
ลองจิจูด
-149.34
พระอาทิตย์ขึ้น
05:25
พระอาทิตย์ตกดิน
17:57
การขนส่ง
11:41

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Papeete :