เวลา UTC
ชั่วโมง
(10 Apr)
(09 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 10
ละติจูด
-17.32
ลองจิจูด
-149.34
พระอาทิตย์ขึ้น
06:07
พระอาทิตย์ตกดิน
17:48
การขนส่ง
11:58

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Papeete :