เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Jan)
(23 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 10
ละติจูด
-17.32
ลองจิจูด
-149.34
พระอาทิตย์ขึ้น
05:43
พระอาทิตย์ตกดิน
18:35
การขนส่ง
12:09

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Papeete :