เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 3
ละติจูด
39.55
ลองจิจูด
32.51
พระอาทิตย์ขึ้น
08:06
พระอาทิตย์ตกดิน
17:23
การขนส่ง
12:45

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Ankara :

Armenia
Azerbaijan
Bulgaria
Georgia
Greece