เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Aug)
(15 Aug)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 3
ละติจูด
39.55
ลองจิจูด
32.51
พระอาทิตย์ขึ้น
06:05
พระอาทิตย์ตกดิน
19:42
การขนส่ง
12:54

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Ankara :

Armenia
Azerbaijan
Bulgaria
Georgia
Greece