เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Oct)
(19 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 3
ละติจูด
39.55
ลองจิจูด
32.51
พระอาทิตย์ขึ้น
07:07
พระอาทิตย์ตกดิน
18:02
การขนส่ง
12:34

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Ankara :

Armenia
Azerbaijan
Bulgaria
Georgia
Greece