เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Mar)
(19 Mar)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 3
ละติจูด
39.55
ลองจิจูด
32.51
พระอาทิตย์ขึ้น
06:57
พระอาทิตย์ตกดิน
18:57
การขนส่ง
12:57

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Ankara :

Armenia
Azerbaijan
Bulgaria
Georgia
Greece