เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(23 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC - 0
ละติจูด
49.2
ลองจิจูด
-1.88334
พระอาทิตย์ขึ้น
07:53
พระอาทิตย์ตกดิน
16:45
การขนส่ง
12:19

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Jersey :

Ireland
United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland)