เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(24 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 1
ละติจูด
49.2
ลองจิจูด
-1.88334
พระอาทิตย์ขึ้น
06:01
พระอาทิตย์ตกดิน
20:09
การขนส่ง
13:05

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Jersey :

Ireland
United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland)