เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Jul)
(20 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 1
ละติจูด
49.2
ลองจิจูด
-1.88334
พระอาทิตย์ขึ้น
05:29
พระอาทิตย์ตกดิน
20:58
การขนส่ง
13:13

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Jersey :

Ireland
United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland)