เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Oct)
(21 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 1
ละติจูด
49.2
ลองจิจูด
-1.88334
พระอาทิตย์ขึ้น
07:40
พระอาทิตย์ตกดิน
18:03
การขนส่ง
12:52

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Jersey :

Ireland
United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland)