เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(23 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 10.5
ละติจูด
-30.05
ลองจิจูด
141.45
พระอาทิตย์ขึ้น
06:27
พระอาทิตย์ตกดิน
20:04
การขนส่ง
13:16

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Broken Hill :