เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Oct)
(21 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 10.5
ละติจูด
-30.05
ลองจิจูด
141.45
พระอาทิตย์ขึ้น
06:23
พระอาทิตย์ตกดิน
19:14
การขนส่ง
12:48

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Broken Hill :