เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Jul)
(21 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 9.5
ละติจูด
-30.05
ลองจิจูด
141.45
พระอาทิตย์ขึ้น
06:59
พระอาทิตย์ตกดิน
17:21
การขนส่ง
12:10

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Broken Hill :