เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(24 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 9.5
ละติจูด
-30.05
ลองจิจูด
141.45
พระอาทิตย์ขึ้น
06:31
พระอาทิตย์ตกดิน
17:32
การขนส่ง
12:02

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Broken Hill :