เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Jul)
(21 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 9.5
ละติจูด
-11.5333
ลองจิจูด
130.833
พระอาทิตย์ขึ้น
07:09
พระอาทิตย์ตกดิน
18:36
การขนส่ง
12:53

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Darwin :