เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Oct)
(16 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 9.5
ละติจูด
-11.5333
ลองจิจูด
130.833
พระอาทิตย์ขึ้น
06:24
พระอาทิตย์ตกดิน
18:40
การขนส่ง
12:32

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Darwin :