เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(24 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 9.5
ละติจูด
-11.5333
ลองจิจูด
130.833
พระอาทิตย์ขึ้น
06:54
พระอาทิตย์ตกดิน
18:35
การขนส่ง
12:44

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Darwin :