เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Jan)
(21 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 9.5
ละติจูด
-11.5333
ลองจิจูด
130.833
พระอาทิตย์ขึ้น
06:39
พระอาทิตย์ตกดิน
19:16
การขนส่ง
12:57

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Darwin :