เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Apr)
(20 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 10
ละติจูด
0
ลองจิจูด
0
พระอาทิตย์ขึ้น
15:57
พระอาทิตย์ตกดิน
04:00
การขนส่ง
21:59

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Canberra :