เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Jan)
(21 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 4.5
ละติจูด
34.5167
ลองจิจูด
69.2
พระอาทิตย์ขึ้น
07:00
พระอาทิตย์ตกดิน
17:07
การขนส่ง
12:04

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Kabul :