เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Apr)
(20 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 8
ละติจูด
39.54
ลองจิจูด
116.24
พระอาทิตย์ขึ้น
05:34
พระอาทิตย์ตกดิน
18:53
การขนส่ง
12:14

Application

โปรแกรมประยุกต์