เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(23 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 10
ละติจูด
43.1667
ลองจิจูด
131.933
พระอาทิตย์ขึ้น
08:39
พระอาทิตย์ตกดิน
18:08
การขนส่ง
13:24

Application

โปรแกรมประยุกต์