เวลา UTC
ชั่วโมง
(26 Apr)
(27 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 10
ละติจูด
43.1667
ลองจิจูด
131.933
พระอาทิตย์ขึ้น
06:15
พระอาทิตย์ตกดิน
20:04
การขนส่ง
13:10

Application

โปรแกรมประยุกต์