เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Jul)
(16 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 10
ละติจูด
43.1667
ลองจิจูด
131.933
พระอาทิตย์ขึ้น
05:50
พระอาทิตย์ตกดิน
20:46
การขนส่ง
13:18

Application

โปรแกรมประยุกต์