เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 5
ละติจูด
56.85
ลองจิจูด
60.6
พระอาทิตย์ขึ้น
09:34
พระอาทิตย์ตกดิน
16:10
การขนส่ง
12:52

Application

โปรแกรมประยุกต์