เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Oct)
(16 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 5
ละติจูด
56.85
ลองจิจูด
60.6
พระอาทิตย์ขึ้น
07:35
พระอาทิตย์ตกดิน
17:50
การขนส่ง
12:43

Application

โปรแกรมประยุกต์