เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Apr)
(24 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 5
ละติจูด
56.85
ลองจิจูด
60.6
พระอาทิตย์ขึ้น
05:32
พระอาทิตย์ตกดิน
20:18
การขนส่ง
12:55

Application

โปรแกรมประยุกต์