เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Jul)
(16 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 7
ละติจูด
48.0167
ลองจิจูด
91.65
พระอาทิตย์ขึ้น
05:14
พระอาทิตย์ตกดิน
20:44
การขนส่ง
12:59

Application

โปรแกรมประยุกต์