เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Jul)
(16 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
39.4833
ลองจิจูด
75.9833
พระอาทิตย์ขึ้น
05:45
พระอาทิตย์ตกดิน
20:19
การขนส่ง
13:02

Application

โปรแกรมประยุกต์