เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Oct)
(15 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
39.4833
ลองจิจูด
75.9833
พระอาทิตย์ขึ้น
07:09
พระอาทิตย์ตกดิน
18:14
การขนส่ง
12:41

Application

โปรแกรมประยุกต์