เวลา UTC
ชั่วโมง
(26 Apr)
(27 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
39.4833
ลองจิจูด
75.9833
พระอาทิตย์ขึ้น
06:06
พระอาทิตย์ตกดิน
19:41
การขนส่ง
12:53

Application

โปรแกรมประยุกต์