เวลา UTC
ชั่วโมง
(19 Oct)
(19 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 5.5
ละติจูด
22.5333
ลองจิจูด
88.3667
พระอาทิตย์ขึ้น
05:37
พระอาทิตย์ตกดิน
17:05
การขนส่ง
11:21

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Kolkata :