เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Jan)
(21 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 5.5
ละติจูด
22.5333
ลองจิจูด
88.3667
พระอาทิตย์ขึ้น
06:21
พระอาทิตย์ตกดิน
17:14
การขนส่ง
11:47

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Kolkata :