เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Aug)
(15 Aug)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 5.5
ละติจูด
22.5333
ลองจิจูด
88.3667
พระอาทิตย์ขึ้น
05:16
พระอาทิตย์ตกดิน
18:05
การขนส่ง
11:40

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Kolkata :