เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 May)
(21 May)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 5.5
ละติจูด
22.5333
ลองจิจูด
88.3667
พระอาทิตย์ขึ้น
04:56
พระอาทิตย์ตกดิน
18:09
การขนส่ง
11:33

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Kolkata :