เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Jan)
(21 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 5.75
ละติจูด
27.7167
ลองจิจูด
85.3167
พระอาทิตย์ขึ้น
06:57
พระอาทิตย์ตกดิน
17:32
การขนส่ง
12:15

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Kathmandu :