เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Jan)
(21 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
43.8
ลองจิจูด
87.5833
พระอาทิตย์ขึ้น
07:40
พระอาทิตย์ตกดิน
17:01
การขนส่ง
12:20

Application

โปรแกรมประยุกต์