เวลา UTC
ชั่วโมง
(26 Apr)
(27 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
43.8
ลองจิจูด
87.5833
พระอาทิตย์ขึ้น
05:11
พระอาทิตย์ตกดิน
19:02
การขนส่ง
12:07

Application

โปรแกรมประยุกต์