เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Oct)
(15 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
43.8
ลองจิจูด
87.5833
พระอาทิตย์ขึ้น
06:27
พระอาทิตย์ตกดิน
17:23
การขนส่ง
11:55

Application

โปรแกรมประยุกต์