เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Jul)
(16 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
43.8
ลองจิจูด
87.5833
พระอาทิตย์ขึ้น
04:45
พระอาทิตย์ตกดิน
19:45
การขนส่ง
12:15

Application

โปรแกรมประยุกต์