เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(24 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 8.5
ละติจูด
39.0167
ลองจิจูด
125.75
พระอาทิตย์ขึ้น
05:20
พระอาทิตย์ตกดิน
18:49
การขนส่ง
12:05

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Pyongyang :