เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Jan)
(21 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 8.5
ละติจูด
39.0167
ลองจิจูด
125.75
พระอาทิตย์ขึ้น
07:24
พระอาทิตย์ตกดิน
17:11
การขนส่ง
12:18

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Pyongyang :