เวลา UTC
ชั่วโมง
(26 Apr)
(27 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
55
ลองจิจูด
73.4
พระอาทิตย์ขึ้น
05:40
พระอาทิตย์ตกดิน
20:27
การขนส่ง
13:04

Application

โปรแกรมประยุกต์