เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Jul)
(16 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
55
ลองจิจูด
73.4
พระอาทิตย์ขึ้น
04:53
พระอาทิตย์ตกดิน
21:31
การขนส่ง
13:12

Application

โปรแกรมประยุกต์