เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Oct)
(15 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
55
ลองจิจูด
73.4
พระอาทิตย์ขึ้น
07:40
พระอาทิตย์ตกดิน
18:03
การขนส่ง
12:52

Application

โปรแกรมประยุกต์