เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
55
ลองจิจูด
73.4
พระอาทิตย์ขึ้น
09:30
พระอาทิตย์ตกดิน
16:32
การขนส่ง
13:01

Application

โปรแกรมประยุกต์