เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Oct)
(16 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 8
ละติจูด
47.55
ลองจิจูด
106.54
พระอาทิตย์ขึ้น
07:16
พระอาทิตย์ตกดิน
18:02
การขนส่ง
12:39

Application

โปรแกรมประยุกต์