เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Jul)
(21 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 8
ละติจูด
47.55
ลองจิจูด
106.54
พระอาทิตย์ขึ้น
05:21
พระอาทิตย์ตกดิน
20:38
การขนส่ง
13:00

Application

โปรแกรมประยุกต์