เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 7
ละติจูด
55.0333
ลองจิจูด
82.9167
พระอาทิตย์ขึ้น
09:52
พระอาทิตย์ตกดิน
16:54
การขนส่ง
13:23

Application

โปรแกรมประยุกต์