เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Oct)
(16 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 7
ละติจูด
55.0333
ลองจิจูด
82.9167
พระอาทิตย์ขึ้น
08:02
พระอาทิตย์ตกดิน
18:25
การขนส่ง
13:14

Application

โปรแกรมประยุกต์