เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Jul)
(21 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 7
ละติจูด
55.0333
ลองจิจูด
82.9167
พระอาทิตย์ขึ้น
05:22
พระอาทิตย์ตกดิน
21:46
การขนส่ง
13:34

Application

โปรแกรมประยุกต์