เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(23 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 7
ละติจูด
55.0333
ลองจิจูด
82.9167
พระอาทิตย์ขึ้น
09:38
พระอาทิตย์ตกดิน
17:42
การขนส่ง
13:40

Application

โปรแกรมประยุกต์