เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Oct)
(15 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 2
ละติจูด
78
ลองจิจูด
16
พระอาทิตย์ขึ้น
09:40
พระอาทิตย์ตกดิน
15:42
การขนส่ง
12:41

Application

โปรแกรมประยุกต์