เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(24 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 2
ละติจูด
59.9167
ลองจิจูด
10.75
พระอาทิตย์ขึ้น
05:37
พระอาทิตย์ตกดิน
20:52
การขนส่ง
13:15

Application

โปรแกรมประยุกต์