เวลา UTC
ชั่วโมง
(16 Oct)
(16 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 2
ละติจูด
59.9167
ลองจิจูด
10.75
พระอาทิตย์ขึ้น
08:04
พระอาทิตย์ตกดิน
18:00
การขนส่ง
13:02

Application

โปรแกรมประยุกต์