เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(23 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 1
ละติจูด
59.9167
ลองจิจูด
10.75
พระอาทิตย์ขึ้น
08:54
พระอาทิตย์ตกดิน
16:03
การขนส่ง
12:28

Application

โปรแกรมประยุกต์