เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Jul)
(20 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 2
ละติจูด
59.9167
ลองจิจูด
10.75
พระอาทิตย์ขึ้น
04:39
พระอาทิตย์ตกดิน
22:07
การขนส่ง
13:23

Application

โปรแกรมประยุกต์