เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 3
ละติจูด
68.59
ลองจิจูด
33.08
พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตกดิน
การขนส่ง
12:42

Application

โปรแกรมประยุกต์