เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Jul)
(20 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 3
ละติจูด
68.59
ลองจิจูด
33.08
พระอาทิตย์ขึ้น
01:51
พระอาทิตย์ตกดิน
23:56
การขนส่ง
12:54

Application

โปรแกรมประยุกต์