เวลา UTC
ชั่วโมง
(26 Apr)
(27 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 5
ละติจูด
44.5167
ลองจิจูด
50.2667
พระอาทิตย์ขึ้น
06:39
พระอาทิตย์ตกดิน
20:33
การขนส่ง
13:36

Application

โปรแกรมประยุกต์