เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Jul)
(16 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 5
ละติจูด
44.5167
ลองจิจูด
50.2667
พระอาทิตย์ขึ้น
06:12
พระอาทิตย์ตกดิน
21:17
การขนส่ง
13:44

Application

โปรแกรมประยุกต์