เวลา UTC
ชั่วโมง
(26 Apr)
(27 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 8
ละติจูด
45.75
ลองจิจูด
126.683
พระอาทิตย์ขึ้น
04:31
พระอาทิตย์ตกดิน
18:30
การขนส่ง
11:31

Application

โปรแกรมประยุกต์