เวลา UTC
ชั่วโมง
(26 Apr)
(27 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 8
ละติจูด
29.5667
ลองจิจูด
106.583
พระอาทิตย์ขึ้น
06:18
พระอาทิตย์ตกดิน
19:24
การขนส่ง
12:51

Application

โปรแกรมประยุกต์