เวลา UTC
ชั่วโมง
(26 Feb)
(26 Feb)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 4.5
ละติจูด
28.38
ลองจิจูด
77.13
พระอาทิตย์ขึ้น
05:51
พระอาทิตย์ตกดิน
17:16
การขนส่ง
11:34

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ New Delhi :