เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 May)
(21 May)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 4.5
ละติจูด
28.38
ลองจิจูด
77.13
พระอาทิตย์ขึ้น
04:30
พระอาทิตย์ตกดิน
18:05
การขนส่ง
11:18

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ New Delhi :