เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 4.5
ละติจูด
28.38
ลองจิจูด
77.13
พระอาทิตย์ขึ้น
06:09
พระอาทิตย์ตกดิน
16:24
การขนส่ง
11:16

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ New Delhi :