เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Aug)
(15 Aug)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 4.5
ละติจูด
28.38
ลองจิจูด
77.13
พระอาทิตย์ขึ้น
04:53
พระอาทิตย์ตกดิน
17:57
การขนส่ง
11:25

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ New Delhi :