เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Jan)
(21 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 5
ละติจูด
24.8667
ลองจิจูด
67.05
พระอาทิตย์ขึ้น
07:20
พระอาทิตย์ตกดิน
18:05
การขนส่ง
12:43

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Karachi :