เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Jan)
(21 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
43.25
ลองจิจูด
76.95
พระอาทิตย์ขึ้น
08:21
พระอาทิตย์ตกดิน
17:45
การขนส่ง
13:03

Application

โปรแกรมประยุกต์