เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(23 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
43.25
ลองจิจูด
76.95
พระอาทิตย์ขึ้น
08:19
พระอาทิตย์ตกดิน
17:48
การขนส่ง
13:04

Application

โปรแกรมประยุกต์