เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Oct)
(15 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
43.25
ลองจิจูด
76.95
พระอาทิตย์ขึ้น
07:09
พระอาทิตย์ตกดิน
18:06
การขนส่ง
12:37

Application

โปรแกรมประยุกต์