เวลา UTC
ชั่วโมง
(26 Apr)
(27 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
43.25
ลองจิจูด
76.95
พระอาทิตย์ขึ้น
05:55
พระอาทิตย์ตกดิน
19:44
การขนส่ง
12:49

Application

โปรแกรมประยุกต์