เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Jul)
(16 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
43.25
ลองจิจูด
76.95
พระอาทิตย์ขึ้น
05:29
พระอาทิตย์ตกดิน
20:26
การขนส่ง
12:58

Application

โปรแกรมประยุกต์