เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(16 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 12
ละติจูด
64.75
ลองจิจูด
177.483
พระอาทิตย์ขึ้น
10:21
พระอาทิตย์ตกดิน
13:48
การขนส่ง
12:05

Application

โปรแกรมประยุกต์