เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Jul)
(21 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 12
ละติจูด
64.75
ลองจิจูด
177.483
พระอาทิตย์ขึ้น
02:40
พระอาทิตย์ตกดิน
21:52
การขนส่ง
12:16

Application

โปรแกรมประยุกต์