เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Oct)
(16 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 12
ละติจูด
64.75
ลองจิจูด
177.483
พระอาทิตย์ขึ้น
07:08
พระอาทิตย์ตกดิน
16:43
การขนส่ง
11:55

Application

โปรแกรมประยุกต์